ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ И CO ЗОНИ 2 EEX-N

FGE110LP

LPG (пропан-бутан) детектор:

 • Професионален каталитичен сензор Pellistor
 • 10-битов микропроцесор
 • Самодиагностика
 • Компенсация при замърсяване
 • Цифров филтър
 • Изход 4-20 mA
 • Релеен изход (опция)
 • ATEX EEX-N

FGE110ME

Детектор за метан:

 • Професионален каталитичен сензор Pellistor
 • 10-битов микропроцесор
 • Самодиагностика
 • Компенсация при замърсяване
 • Цифров филтър
 • Изход 4-20 mA
 • Релеен изход (опция)
 • ATEX EEX-N

FGE110VB

Детектор за петролни пари:

 • Професионален каталитичен сензор Pellistor
 • 10-битов микропроцесор
 • Самодиагностика
 • Компенсация при замърсяване
 • Цифров филтър
 • Изход 4-20 mA
 • Релеен изход (опция)
 • ATEX EEX-N

FGE110CO

Детектор за CO (въглероден окис):

 • Професионален каталитичен сензор Pellistor
 • 10-битов микропроцесор
 • Самодиагностика
 • Компенсация при замърсяване
 • Цифров филтър
 • Изход 4-20 mA
 • Релеен изход (опция)
 • ATEX EEX-N


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ