ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

Паркинг системите са предназначени за контрол на обществени паркинги с ограничен с бариери достъп, със заплащане на действителното време на престой преди напускане на паркинга. Функционират с еднократни магнитни или бар код билети билети (за почасов престой) и Mifare чип карти (за абонати).

Включват различни схеми на заплащане - автоматичо, ръчно или комбинирано, с възможност за поддържане на разнообразни тарифни структури

Паркинг системите са производство на AMANO, Япония - водещ световен производител на паркинг системи

Състоят се от следните компоненти:

 • Бариери за вход и за изход, за интензивна работа, с индуктивен детектор за блокировка
 • Машини за издаване на магнитни/бар код билети (диспенсъри). Активират се с бутон, натиснат от шофьора, при наличие на автомобил върху антената на индуктивния детектор на диспенсъра). Диспенсърът издава магнитен/бар код билет за еднократна употреба със записани дата, час и код на устройството и управлява бариерата за вход.
 • Касови работни места за заплащане на престоя – след извършване на плащането касиерът валидира билета, с който клинетът може да се излезе в рамките на определено време (например 15 min)
 • Автоматични разплащателни машини – функционират без касиери, оформят плащането и валидирането на билета, с който клиентът може да се излезе в рамките на определено време, извършват разплащане с монети, банкноти и банкови карти
 • Устройства за валидиране на билети (намаляват или нулират дължимата сума, само за магнитни билети) – използват се от хотели, магазини, ресторанти, барове за редуциране на дължимите от техни кленти суми за паркинг
 • Машини за събиране на билети – събират платените билети и управляват бариерите на изходите
 • Четящи устройства за магнитни/безконтактни чип карти за абонати
 • Светофари и информационни табла
 • Системи за броене на автомобилите

Отделните машини – за издаване и за събиране на билети, касови работни места и автоматични разплащателни устройства, могат да бъдат свързани в мрежа по RS485 или LAN и да бъдат управлявани централизирано от компютър с инсталиран паркинг софтуер.

Входните и изходните устройства модат да бъдат оборудвани с интеркомни уредби за връзка с диспечера на системата при възникване на проблеми.

Паркинг системата функционира по следния начин:

 • Автомобилът спира пред устройството за издаване на магнитни/бар код билети (диспенсър), монтирано на входа на паркинга и управляващо бариерата за вход. Индуктивният детектор (с антена, монтирана в асфалта) активира диспенсъра. Шофьорът натиска бутона за издаване на билет, след което диспенсърът издава магнитен/бар код билет за еднократна употреба със записани дата, час, код на устройството. Шофьорът получава билета, след което диспенърът подава команда към контролера на бариерата за вдигане.
 • Ако издаденият билет не бъде изтеглен от диспенсъра, диспенсърът не вдига бариерата и след определено време автоматично прибира обратно билета, като го анулира.
 • Ако билетът бъде изтеглен от диспенсъра, но автомобилът не премине през бариерата (регистрира се от индуктивния детектор), системата автоматично анулира билета (само при мрежов режим на работа на системата, с управление от компютър и софтуер).
 • Веднага след преминаване на автомобила бариерата се спуска.
 • Защитната блокировка на бариерата се реализира с втори индуктивен детектор, свързан към входа за блокировка на контролера на бариерата. Антената на детектора е монтирана в асфалта под рамото на бариера. При наличие на автомобил под рамото индуктивният детектор блокира бариерата и рамото остава вдигнато до изтегляне на автомобила от зоната на антената. При нормално преминаване второто реле на детектора подава сигнал за спускане на бариерата веднага след преминаване на автомобила, без да изчаква изтичане на времето, през което рамото е вдигнато.

Плащането се извършва по 2 начина:

 • На касово работно място с касиер - включва касов компютър с четец за магнитни/бар код билети. След извършване на плащането касиерът валидира билета, с който клиентът може да излезе в рамките на определено време.

 • На автоматично разплащателно устройство, функциониращо с монети, банкноти и банкови карти, и автоматично валидиране на билетите.

За напускане на паркинга:

 • Шофьорът използва валидирания билет, който се разчита и прибира от машина за събиране на билети, монтирано на изхода на паркинга, управляващо бариерата за изход.
 • Автомобилът спира пред устройството за събиране на билети, при което индуктивният детектор отваря защитното капаче на отвор.
 • Шофьорът поставя билета в приемния отвор. Устройството прочита билета и ако той е валидиран и времето за излизане не е изтекло, подава команда към контролера на бариерата за вдигане.
 • Ако времето за излизане е изтекло, бариерата не се вдига. Шофьорът може да се свърже чрез интеркомната уредба с помещението на охраната, откъдето могат да вдигнат бариерата в ръчен режим, или да се изтегли от зоната на изхода и да се върне на касовото работно място за получаване на нов билет.

Бариерата на изход също е снабдена със защитна блокировка (индуктивен детектор), която функционира по начина, описан по-горе. Възможно е валидиране на билетите на клиенти, ползващи услуги на магазини, заведения, хотели, обслужвани от паркинга. Тези клиенти могат да ползват намаления от стандартните тарифи за престой. Техните билети се валидират на местата на ползване на услугите (магазин, хотел, ресторант, бар, фитнес център и други), чрез локални валидатори. За програмиране на пластмасови карти за достъп до паркинга (за абонати, за персонала, който ползва паркинга, за служебни автомобили или за автомобили на гости) е необходимо да бъде използван специален програматор.ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ