SEOS - СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ КОНТРОЛА НА ДОСТЪП

04 август 2021 г.
От септември 2021 година Impro Technologies пуска на пазара новите терминали и четци за контрол на достъп, покриващи изискванията на OSDP стандарт.
КАКВО Е OSDP?
OSDP е международен стандарт, одобрен от Международната електротехническа комисия през май 2020 година и публикуван като IEC 60839-11-5 през юли същата годинаСтандартът е в процес на постоянно усъвършенстване с цел запазване водещата му позиция в охранителната индустрия.
ЗАЩО ДА СПЕЦИФИЦИРАТЕ ИЛИ ВЪВЕЖДАТЕ OSDP?
SIA насърчава широкото прилагане на този стандарт, вече масово използван от водещи производители като HID Globalи препоръчва прилагането му за всички инсталации на контрол на достъп, изискващи реална сигурност (особено при ползване от правителствени, военни, банкови институции). SIA OSDP е особено ценен за обекти на държавната инфраструктура, тъй като отговаря на федералните изисквания за контрол на достъп като PKI за FICAM (Federal Identity, Credential, and Access Management).
SEOS е следващо поколение технология за идентификация, която осигурява идеална комбинация от сигурност и гъвкавост. Благодарение на авангардно криптиране и софтуерно базирана инфраструктура, SEOS гарантира надеждна идентификация на самоличността и може да бъде разширен за приложения извън физическия контрол на достъп.
Предимства на SEOS
SEOS замества традиционните съществуващи технологии за идентификация, като предоставя следните ключови предимства:
Защита - Най-добрата в своя клас криптография с ненадмината защита на данните и поверителността, осигуряваща значително по-сигурна среда от другите технологии за идентификация.
Мобилност - SEOS е софтуерно базиран, който осигурява нови нива на гъвкавост, включително използване на мобилни устройства, смарт карти, тагове и други.
Приложения - SEOS може да бъде разширен за приложения извън физическия контрол на достъп, включително индустрията, образованието, правителството, хотелиерство и други.
 
  
 


Архив новини
ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ