ПАРКИНГ СИСТЕМА нА БОРСА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

27 януари 2022 г.

МАЙНИНГ ООД  въведе в експлоатация първия етап на модерна система за паркиране в Пазар на производителите, с. Огняново.
Целта е осигуряване на гъвкав достъп до зоните за търговия в борсата, с отчитане и заплащане на реалното време на престой и предотвратяване на злоупотреби от страна на клиенти и персонал.
Системата осигурява отдалечено администриране и гарантира стриктен контрол на паричните потоци.
Конфигурацията включва:
3 входни ленти с 2 стандартни и 1 двойна входна машина за билети с ниска и висока секции (за леки и товарни автомобили), с Mifare четци и интеркоми
3 бариери с вградени индуктивни детектори, с алуминиеви корпуси и DC безчеткови двигатели, с дължина на рамената 4 m, с LED индикация Червено/Зелено
LPR/ANPR камери за разчитане на регистрационните номера на автомобилите и обвързването им с билетите и чип картите на посетители и абонати
Система за идентификация на автомобилите по височина за автоматично активиране на различни тарифи за леки и товарни автомобили
2 касови компютъра с касиери: за ръчно разплащане, карти на абонати и плащане на изгубени билети
3 автоматични разплащателни машини за плащане и ресто в банкноти и монети, с подготовка за интеграция на банкови карти, с интеркоми
Сървър със софтуер и централен интерком
Контролиране на достъпа и заплащане ползването на тоалетни и бани от наематели и посетители с билети и чип карти
Комуникационни шкафове с мрежово оборудване на GE/UTC, захранване и защита
2 изходни ленти с:
1 стандартна машина и 1 двойна входна машина за билети с ниска и висока секции, с Mifare четци и интеркоми
2 бариери с вградени индуктивни детектори, алуминиеви корпуси и DC безчеткови двигатели, с дължина на рамената 4 m и 6 m
Следващите етапи включват монтаж на допълнителни машини и бариери и интеграция с кантара за товарни автомобили с превключване на тарифните планове в зависимост от масата на автомобила.


 


Архив новини
ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ