LPR КАМЕРИ

LICENSE PLATE RECOGNITION (РАЗПОЗНАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА)

Специализирана система за автоматична идентификация и запис на регистрационните номера на автомобилите.

Състои се от следните основни компоненти:
  • IP модули с черно-бели камери с висока резолюция, с инфрачервени прожектори, с вграден специализиран компютър
  • Сървър със специализиран софтуер
  • Модул за интеграция със софтуер ASPECT на AMANO
Технологията на работа на системата е следната:
  1. При влизане на автомобил индуктивният детектор включва камерата, която снима регистрационния номер и го идентифицира. След проверка в базата данни за наличие на този номер в списъка издирвани или със забранен достъп автомобили, LPR софтуерът го изпраща към сървъра на паркинг системата. Регистрационния номер се предава към съответната машина за издаване на билети, която го напечатва върху издадения билет.
  2. При излизане на автомобила камерата на изход снима отново регистрационния номер. LPR софтуерът изпраща номера към сървъра на паркинг системата. След разчитане на билета от машината за изход паркинг софтуерът проверява дали автомобилът съответства на издадения билет и ако проверката е положителна, изпраща потвърждение към машината за вдигане на бариерата

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ