QR-КОД С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕЧАТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

QR-кодове
Xparc генерира QR код с възможност за печат на хартиен носител или печат на друга система чрез осигуряване на стринг за QR код чрез уеб сервиза
Сканиране на терминала на QR код от хартиен носител или мобилно устройство
Съвместим с другите ползвани от Xpark идентификатори, може да се ползва като:
Билет за кратък престой в паркинга
Pass card билет за определен период
Билет за отстъпка
Изгубен билет
Билет за предварителна резервация

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ