МОНИТОРИНГ И ОТДАЛЕЧЕНО АДМИНИСТРИРАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Мониторинг и отдалечено администриране в реално време
Форма на справки – Web, Excel, PDF, CSV, TXT
Справки за управлението
Заетост на паркинга
Посетители
Продължителност на престой
Разпределение на престой
Тарифа на зона
Дневен отчет
Отчет за кратковременен престой
Влизания
Излизания
Статистика за устройствата
Работа
Финансови справки
Оборот
Начална сума
Продажба карти за абонати
Дистрибуция на приходи
Счетоводни ваучери
Смени
Инкасо и зареждане на машините с пари
Касови бележки
Справки за билети
Използвани карти
Билети
Дневник (журнал)
Списък на плащаниятаОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ