ИНТЕГРАЦИЯ С БАНКОВИ ТЕРМИНАЛИ ЗА КАРТОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ С БАНКОВИ ТЕРМИНАЛИ ЗА КАРТОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ
Интеграция с банкови карти: извършва се индивидуално за всяка държава в зависимост от ползваните и сертифицирани картови терминали
Местен дистрибутор предоставя за тестване EMVII съвместим хардуер, използван в съответната страна:
Картов терминал за вграждане в разплащателни машини и интегриране с касови компютри
Тестова банкова карта
Тестова банкова сметка за ползване при тестове по време на имплементацията
След получаване на информацията и оборудването Amano създава график и монтажен комплект за автоматична разплащателна или за изходна машина.
След първоначални тестове дистрибуторът сертифицира  и въвежда в експлоатация устройствата

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ