ГАЗОИЗВЕСТЯВАНЕ ПРИ НАДНОРМЕНО ПРЕВИШАВАНЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Въглеродният окис е газ без цвят и мирис. В големи концентрации е изключително опасен за здравето и живота на хората. При вдишване се свързва с хемоглобина в кръвта и предизвиква отравяне.
Образува се в процеса на окисляване (горене) на вещества,, съдържащи въглерод. В случая източник на CO са изгорелите газове от двигателите на автомобилите. Самият CO е силно пожароопасен, като при горене се окислява до CO2.
Плътността на CO (1145 kg/m3) е много близка до тази на въздуха (1225 kg/m3).
Нивата на концентрация на CO PPMParticles Per Meterчастици в кубичен метър), времето за вдишване и последиците за здравето на човека са показани в таблицата.

 
КОНЦЕНТРАЦИЯ 2 min 5 min 15 min 40 min 120 min
200 PPM         Главоболие
400 PPM       Главоболие Световъртеж
800 PPM     Главоболие Световъртеж Загуба на съзнание
1600 PPM   Главоболие Световъртеж Загуба на съзнание Смърт
3200 PPM Главоболие Световъртеж Загуба на съзнание Смърт  
6400 PPM Световъртеж Загуба на съзнание Смърт    
12800 PPM Загуба на съзнание Смърт      

Конфигурацията на системата включва следните компоненти:
Контролни панели модел за 1,2,3 и 4 зони, с до 15 детектора за CO за всяка зона
Детектори за CO модел със зона на покритие до 300 m2 (при проектирането с цел повишаване на сигурността е приета намалена s 30 % зона на покритие 200 m2)
Кабелна мрежа, свързваща детекторите към контролните панели
На дисплея на лицевите панели се визуализират всички възможни състояния на отделните зони.
Релейните изходи на панелите ще бъдат свързани директно към контролери от BMS системата по начин, който позволява включване на вентилационната система при превишаване на зададено ниво на концентрация на CO.
В зависимост от приетата схема на вентилация се включва:
Цялата вентилационна система на паркинга
Само секцията на нивото, на което се наблюдава превишаване на нивото на CO
 
ПАНЕЛ ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС KM301

1 зона с до 15 детектора
Mаксимално покритие на зона – 4500 m2
Две алармени нива, с изход за всяко ниво
Чувствителност – 0-300 ppm
LED дисплей 3 х 7 сегмента за изобразяване на концентрацията на CO в части на милион (PPM)
Дължина на кабела – до 350 m
Сечение на кабела - 3 x 15 mm2
Релейни изходи: 1 реле за обща аларма, 2 релета за екстракция (вентилация)
Размери 275 х 335 х 130 mm
Стандарти - UNE 23300:1984, CE, WEEE и RoHS
  
ПАНЕЛ ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС KM302

2 зони с до 15 детектора всяка (общо до 30 декетора)
Mаксимално покритие на зона: 4500 m2
Две алармени нива, с изход за всяко ниво
Чувствителност: 0-300 ppm
LED дисплей 3 х 7 сегмента за изобразяване на концентрацията на CO в части на милион (PPM)
Дължина на кабела: до 350 m за всяка зона
Сечение на кабела: 3 x 15 mm2
Релейни изходи: 1 реле за обща аларма, 2 релета за екстракция (вентилация)
Размери 275 х 335 х 130 mm
Стандарти: UNE 23300:1984, CE, WEEE и RoHS
  
ПАНЕЛ ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС KM303
3 зони с до 15 детектора всяка (общо до 45 детектора)
Mаксимално покритие на зона: 4500 m2
Две алармени нива, с изход за всяко ниво
Чувствителност: 0-300 ppm
LED дисплей 3 х 7 сегмента за изобразяване на концентрацията на CO в части на милион (PPM)
Дължина на кабела: до 350 m за всяка зона
Сечение на кабела: 3 x 15 mm2
Релейни изходи: 1 реле за обща аларма, 2 релета за екстракция (вентилация)
Размери 275 х 335 х 130 mm
Стандарти: UNE 23300:1984, CE, WEEE и RoHS 

 
ПАНЕЛ ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС KM304
4 зони с до 15 детектора всяка (общо до 60 детектора)
Mаксимално покритие на зона: 4500 m2
Две алармени нива, с изход за всяко ниво
Чувствителност: 0-300 ppm
LED дисплей 3 х 7 сегмента за изобразяване на концентрацията на CO в части на милион (PPM)
Дължина на кабела: до 350 m за всяка зона
Сечение на кабела: 3 x 15 mm2
Релейни изходи: 1 реле за обща аларма, 2 релета за екстракция (вентилация)
Размери 275 х 335 х 130 mm
Стандарти: UNE 23300:1984, CE, WEEE и RoHS

 
ДЕТЕКТОР KMD300
 
Електрохимичен бързо реагиращ детектор за въглероден окис:
Резолюция: до 1 ppm CO
Без калибриране
Зона на покритие: до 300 m2
Височина на монтаж: 0,4 до 1,7 m
Срок на експлотационна годност: до 4 години
Двуцветна светодиодна индикация:
Нормална работа: мигащо зелено
Концентрация над 50 ppm CO: постоянно червено
Повреда: мигащо червено
Монтажна приставка за кабели за димни детектори от серия 500 и за детектори за въглероден окис модел КМ170
Максимален външен  диаметър на кабела до 20 mm
Материал ABS, цвят бял
 
 
ПАНЕЛИ ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС, АЗОТЕН ДВУОКИС И ПЕТРОЛНИ ПАРИ
Резултат с изображение за SENSITRON MULTI SCAN++ PK photos
Газосигнализираща централа MULTI SCAN++PK
19“ 6U (HE) рак или ABS IP65 корпус с размери 470х462х148 mm
Входове: 8 х 4-20 mA на основната платка; до 256 газ детектори като аналогови (4-20 mA) чрез STG/IN8-PK платки или адресируеми газ детектори директно свързани към кръговете
Изходи: 264 изхода (256 програмируеми на OC/релейни платки и 8 релейни на основната платка
Релета: 6 A 25 V AC
Серийни портове: за PK-256/128 – 4 х RS485 + 1 x RS232 (за PC), за PK-64/322 х RS485 + 1 x RS232 (за PC)
Консумация: до 10 A
Дисплей: LCD
Визуална индикация: 11 двойни LED на челния панел
Работна температура: 0-55 градуса C
 
MULTI
SCAN++
PK
rack version
Версия за монтаж в рак
Комплектован с 1 x LPT + 1 RS232 порта
RS485 линии – 4 отворени или 2 затворени
Максимален брой свързани детектори – 256+8
Максимален брой изходи – 256+8
STG/IN8-PK модули – 32
STG/OUT16-S модули – 16
MULTI
SCAN++
PK-256B
RS485 линии – 4 отворени или 2 затворени
Комплектован с 1 x LPT + 1 RS232 порта
Максимален брой свързани детектори – 256+8
Максимален брой изходи – 256+8
STG/IN8-PK модули – 32
STG/OUT16-S модули – 16
MULTI
SCAN++
PK-128B
RS485 линии – 4 отворени или 2 затворени
Комплектован с 1 x LPT + 1 RS232 порта
Максимален брой свързани детектори – 128+8
Максимален брой изходи – 256+8
STG/IN8-PK модули16
STG/OUT16-S модули – 16
MULTI
SCAN++
PK-64B
RS485 линии – 2 отворени или 1 затворена
Комплектован с 1 x LPT + 1 RS232 порта
Максимален брой свързани детектори – 64+8
Максимален брой изходи – 128+8
STG/IN8-PK модули8
STG/OUT16-S модули8
MULTI
SCAN++
PK-32B
RS485 линии – 2 отворени или 1 затворена
Комплектован с 1 x LPT + 1 RS232 порта
Максимален брой свързани детектори – 32+8
Максимален брой изходи – 128+8
STG/IN8-PK модули8
STG/OUT16-S модули8
 
АКСЕСОАРИ 
ST.G/MTSPARK-CONF Windows софтуер за MULTISCAN++PARK, за XP/VISTA/WIN7. Доставя се с централата
STG/IN8-PK Платка с 8 релета
STG/OUT16-S Платка с 16 изхода OC. До 8 платки в 1 линия, до 16 платки в система, за ST.MTS/PK-64B/32B – до 8 платки в система
ST.G/
8REL
Платка релейна за свързване към STG/OUT16, 8 релейни изхода
STG/SER++ Допълнителна серийна платка за MULTISCAN++PK-256 само (за ъпгрейд от 2 до 4)
STG/TCPIP TCP/IP интерфейс за мрежова (LAN) свързаност
VMB/267V40 Метален корпус с вграден 24 V DC 4 A захранващ блок, за разширителни платки
ST.G/BOX IP55 платсмасова кутия за 1х STG/IN8-PK или 1 х STG/OUT16-S
 
ДЕТЕКТОРИ EN50545-1 
Резултат с изображение за SENSITRON SMART P-1 photos
Разработени съгласно новите EU стандарт за газ детекция в паркинги. С електрохимичен датчик за детекция на CO или NO2. За пълно съответствие на стандарта да се използват заедно с MULTISCAN++PARK централи.
 
SMART P-1
S2398CO Детектор за въглероден окис (CO), 0-300 ppm, RS485, IP55 защита
S2398ND Детектор за азотен двуокис (NO2), 0-30 ppm, RS485, IP55 защита
 
SMART P-2
S2400-CO-ND Детектор за въглероден окис (CO) и азотен двуокис (NO2), 0-300 ppm за CO, 0-30 ppm за NO2, RS485, IP55 защита
S2400-CO-VB Детектор за въглероден окис (CO) и петролни пари (Petrol Vapours), каталитичен 0-300 ppm за CO, 0-100 LEL за петролни пари (Petrol Vapours), RS485, допълнителен сензор със 150 cm кабел, IP55 защита
STS/CKD-PK Клавиатура за калибриране на детектори – стойности 0, Продължителност, 4-20 mA
 
 ПАНЕЛИ PL4+ ЗА ЛЕКИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 Резултат с изображение за SENSITRON SENTOX PL4 photos
До 4 аналогови 4-20 mA входа, с възможност за разширение до 8 чрез 4-входови платки, свързани директно към основната платка
Възможност за програмиране на всеки вход за различен газ детектор
LCD диспелй за визуализация на нивата и за алармени съобщения
Допълнителни LED алармени индикатори
Звукова индикация
5 релейни изхода – AL1,2 и 3 за всяко алармено ниво, 1 за повреда (FLT) и 1 програмируемо
IP65 корпус от ABS пластмаса
Вградаден захранващ блок 12 V DC, 1,5 A
Възможност за резервно захранване чрез 1 х 12 V 7 Ah батерия
Напрежение 230 V AC
SIL1 и ATEX сертифициран съгласно EN60079-29-1
 
ST.PL4/ESP 4-канална разширителна платка с 4 допълнителни входа и 16 допълнителни изхода OC, за включване към PL4+
 
ПАНЕЛИ SENTOX IDI+  КАТЕГОРИЯ B 
Резултат с изображение за SENSITRON SENTOX IDI photos
 До 32 адресируеми детектори ои  RS485
LCD диспелй за визуализация на нивата и за алармени съобщения
Допълнителни LED алармени индикатори
3 алармени релета и 1 реле за повреда
Възможност за свързване на 32 допълнителни изхода (чрез 2 х STG/OUT16S платки)
Корпус от ABS пластмас
Вградаден захранващ блок 24 V DC, 5 A
Възможност за резервно захранване чрез 2 х 12 V 7 Ah батерии
Напрежение 230 V AC
SIL1 и ATEX сертифициран съгласно EN60079-29-1
 
STG/OUT16-S 16-изходен модул (OC)
STG/
8REL
Платка с 8 релейни изхода за включване към STG/OUT16-S
STG/BOX IP55 пластмасова кутия за 1 модул STG/OUT16-S
 
SMART3 NC ГАЗ ДЕТЕКТОРИ – КАТЕГОРИЯ B 
Резултат с изображение за SENSITRON SMART3 NC  photos
ЗА ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ 
S1450CO Детектор за въглероден окис (CO):
Електрохимичен, 0-300 ppm, изход 4-20 mA, RS485 (опция), IP55 защита
S2396VB Детектор за петролни пари (Petrol Vapours), каталитичен 0-100 LEL, изход 4-20 mA, RS485 (опция), IP55 защита
S1415ND Детектор за азотен окис (NO2), каталитичен, 0-20 ppm, изход 4-20 mA, RS485 (опция), IP55 защита
 
ГОРИМИ ГАЗОВЕ ЗА НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ЗОНИ 
S2396ME Детектор за метан (Methane), каталитичен, 0-100 LEL, изход 4-20 mA
RS485 (опция), IP55 защита
S2396GP Детектор за пропан-бутон (LPG), каталитичен, 0-100 LEL, изход 4-20 mA
RS485 (опция), IP55 защита
 
ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС (CO2) 
S2401CO2 Детектор за въглероден двуокис (CO2), инфрачервен, 0-5000 ppm, изход 4-20 mA
RS485 (опция), IP55 защита
 
АКСЕСОАРИ ЗА SMART3 NC – КАТЕГОРИЯ A 
ST.S/IDI RS485 за комуникация на IDI контролни панели с детектори SMART3
ST.S/
CKD
Клавиатура за калибриране на детектори – стойности 0, продължителност, 4-20 mA
ST.S3REL Платка с 3 релейни изхода за SMART3 NC детектори, реле 12-24 V
 
 

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ