WEDGE РОУД БЛОКЕРИ

Създават непреодолимо препятствие с височина до 1200 mm.
Използват се за защита на портали на административни сгради, посолства, военни бази, аерогари, обекти от национално значение с висока степен на сигурност, атомни и термични електроцентрали, логистични центрове, банки и много други.
Монтират под нивото на пътната настилка, като корпусите им се полагат в железобетонни конструкции.
При спуснато положение носещата задна плоча е на нивото на настилката и по нея могат да преминават тежки транспортни средства.
Aнтитерористично изпълнение със степен на защита K12
Възможност за спиране на автомобил с маса 7,5 t и скорост 80 km/h съгласно PAS68:2007 (1699 kJ, 15 000 lbs & 50 mph, DOS SD-STD-02.01A)
Широчина на клиновата бариера: 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 m.
Височина на бариерата във вдигнато положение: 1,2 m.
Максимална товароносимост в спуснато положение: до 200 kN на колоос за различните модели
Време за вдигане: до 3,5 s
Време за спускане: до 3,5 s
EFO време за вдигане: до 2,0 s
Електро-хидравличен блок с контролер за управление

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ