ТЕЖКИ ИНДУСТРИАЛНИ БАРИЕРИ KOLOS

KOLOS
Тежки индустриални бариери за интензивна работа
Корпус от алуминий за максимална защита от корозия.
230 V AC подсилена двигателно-редукторна група за интензивна работа.
Изключително здрава механична конструкция за задвижване на рамото.
Контролери MO64 PLUS с 3 индуктивни детектори, куплунзи за TCP/IP или RS485 модули.
Рамена 138 х 60 х 8000 mm
Време за вдигане/спускане: 8,0 s
 
Модели
Модел KOLOS 60, рамо 170 х 140 х 6000 mm, време за вдигане/спускане 6.0 s
Модел KOLOS 90, рамо 170 х140 х 9000 mm, време за вдигане/спускане 9.0 s
Модел KOLOS 120, рамо 170 х140 х 12000 mm, време за вдигане/спускане 12,0 s
 
 
ЦВЕТОВЕ ПО RAL
 Опции за серии PARKING и INDUSTRIAL са цветове по поръчка:
Цяла бариера (корпус, капака на корпуса, горен капак)
Горен капак
Корпус и капак на корпуса

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ