ПАРКИНГ БАРИЕРИ АКСЕСОАРИ MOOVI/GIOTTO

ПРАВОЪГЪЛНИ РАМЕНА
 Серия правоъгълни  рамена модел AQ с дължини 3 m, 5 m и 6 m, бял цвят, с червени светлоотражателни стикери, за MOOVI и GIOTTO.
Комплект планки и аксесоари OMEGA AQ за монтаж на правоъгълно рамо 3/5/6 m за MOOVI/GIOTTO
 
ЕЛИПСОВИДНИ РАМЕНА 
Серия елипсовидни ветроустойчиви рамена моде AT с дължини 3 m, 5 m и 6 m, бял цвят, с червени светлоотражателни стикери.
Комплект планки и аксесоари OMEGA AT за монтаж на елипсовидно рамо 3/5/6 m за MOOVI/GIOTTO
 
КРЪГЛИ РАМЕНА
Серия кръгли рамена с диаметър 60 mm (дължина 4 m) и 86 mm (дължина 6 m), бял цвят.
Комплекти светолоотражателни стикери за рамена 60 mm ( 4 броя) и 86 mm (6 броя)
 
ЗАЩИТА НА РАМЕНАТА 
За защита на автомобилите от удар от рамото се използват:
Гумен профил BIR C за защитна инфрачервена система за рамена
Инфрачервена система VENTIMIGLIA NS за BIR C гумен защитен профил (EN 12978)
Комплект фотоклетки
Индуктивен детектор
За резервиране на работата на бариерите с 24 V DC двигатели при отпадане на напрежението се използва комплект батерии
За защита на ръцете от попадане между корпуса на бариерата и движещото се рамо се използва комплект PRM
 
СГЪВАНЕ НА РАМЕНА
 При монтаж на бариери в ограничено по височина пространство се използва комплект за сгъване на рамото RAT 90 Q. Максималната широчина на платното е до 4 m.
 
ПЛАСТМАСОВИ ПРОФИЛИ И СВЕТЛИННА ИНДИКАЦИЯ ЗА РАМЕНАТА 
На елипсовидните рамена серия AQ могат да бъдат монтирани червени пластмасови профили серия PCA3/4/5.
Възможно е поставянето при дължини на рамото както следва: 3 m и 4 m – горен и долен профил, 5 m – само долен профил, 6 m - профили не се поставят
В горния профил може да бъде поставена светлинна индикация: комплект светлини за 3, 4 или 5 m рамо за MOOVI/GIOTTO
 
СТОЙКИ И РЕШЕТКИ ЗА РАМЕНА 
За предотвратяване преминаването на хора и животни под рамото на бариерата се монтира модулна висяща алуминиева решетка SB. Решетката се комплектова с  шарнирна алуминиева стойка, монтирана в края на рамото (част от конструкцията на решетката): шарнирна GAM или GA, както и GAMA с вграден демпфер.

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ