ПАРКИНГ СИСТЕМА: KAUFLAND, СОФИЯ

Завърши изпълнението на първия за България проект на платен паркинг, базиран на последното поколение XPARK системи на AMANO. XPARK е изцяло TCP/IP базирана система, работеща с бар код билети и безконтактни Mifare карти за служители и абонати. Конфигурацията на системата включва 2 входно-изходни точки (всяка с машини за издаване и за събиране на билети) и 1 автоматична разплащателна машина. Системата е монтирана на паркинга на супермаркет в София.

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ