​ПАРКИНГ СИСТЕМА: ЯМБОЛ МОЛ

От 2009 година в ЯМБОЛ МОЛ функционира паркинг система с магнитни билети, производство на AMANO, Япония. Конфигурацията на системата включва 1 входна и 1 изходна машини с бариери със сгъващи се рамена, 1 автоматична разплащателна машина и сървър с ASPECT III софтуер. 

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ