ПАРКИНГ СИСТЕМА: БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

Стартира проектът за изграждане на цялостна AMANO паркинг система за нуждите на Бизнес Парк София! Първите AMANO паркинг системи в БПС бяха въведени в експлоатация преди 3 години на 2 от вътрешните паркинги – 1 открит и 1 подземен. 

Цялостната система ще обхване 5-те входа на БПС, като ще включва:
  • Паркинг машини за издаване и събиране на билети – ще се ползват от посетителина на БПС, на които ще се дава време за безплатен престой, след изтичане на което престоят ще се заплаща
  • Скенери за чип карти за наематели на БПС – част от централизиранате система за контрол на достъп, изграждана от МАЙНИНГ на територията на БПС от 2002 година. Системата обхваща всички сгради на парка, включително паркинг сградата и откритите паркинги, като управлява над 36 бариери
  • Plate Recognition System – специализирана система за видеонаблюдение и запис на регистрационните номера на влизащите и излизащите на територията на парка автомобили
Цялостното управление на паркинг системата ще се извършва чрез софтуера ASPECT III (инсталиран и в София Сити Център).
След въвеждането на системата в експлоатация (от 1 юни) ръководтсвото на БПС разчита да реши сериозните проблеми, свързани с трафика и нерегламентираното паркиране на територията на парка.

 

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ