UTP ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

ПАСИВНИ
GE-TTP111VT Едноканален пасивен комбиниран приемник/предавател (трансивър) на видеосигнал по усукана двойка, BNC изход
GE-TTP111VL Едноканален пасивен комбиниран приемник/предавател (трансивър) на видеосигнал по усукана двойка, с 25 cm мини коаксиален кабел 
GE-TTP111VS Едноканален пасивен комбиниран приемник/предавател (трансивър) на видеосигнал по усукана двойка, женски BNC изход към терминален блок
GE-TTP111VLH Едноканален пасивен комбиниран приемник/предавател (трансивър) на видеосигнал по усукана двойка, с допълнителна защита срещу смущения
GE-TTP414VH Четириканален пасивен комбиниран приемник/предавател (трансивър) на видеосигнал по усукана двойка, с допълнителна защита срещу смущения
GE-TTP414V Четириканален пасивен комбиниран приемник/предавател (трансивър) на видеосигнал по усукана двойка, 4 х женски BNC, 1 RJ-45 женски, терминален блок с 8 клеми
АКТИВНИ
GE-TTA111VT Едноканален активен видео предавател (с включен захранващ адаптор)
GE-TTA414VR Четириканален активен видео приемник (с включен захранващ адаптор)
GE-TTA111V Видео приемник-предавател TTA111VT+TTA111VR (с включен захранващ адаптор)
ЗА МОНТАЖ В РАК
GE-TPP016 16-входов комбиниран пасивен приемник/предавател (Hub) в корпус за вграден (рак) монтаж, със защита срещу смущения
ИЗОЛАТОРИ
GE-GL001 Коаксиален видео изолатор към земя
GE-GL001H Високоефективен коаксиален видео изолатор към земя


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ