ЦИЛИНДРИЧНИ СТОПЕРИ (БОЛАРДИ)

Използват се за ограничаване на достъпа на леки и лекотоварни автомобили до административни сгради, хотели, обществени паркинг зони, промишлени предприятия и други.

Могат да бъдат монтирани самостоятелно или в комбинация с други средства за ограничаване на достъпа – бариери, портални врати.ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ