СТЪКЛЕНИ С ТРАФИК РАМКА

410-107 - Диаметър 60 cm, скоба 48-90 mm
410-207 - Размери 40 x 60 cm, скоба 48-90 mm
410-307 - Размери 60 x 80 cm, скоба 48-90 mm


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ