СТЪКЛЕНИ С НОРМАЛНА РАМКА

410-100 - Диаметър 60 cm, скоба 48-90 mm
410-200 - Размери 40 x 60 cm, скоба 48-90 mm
410-300 - Размери 60 x 80 cm, скоба 48-90 mm
410-400 - Размери 80 x 100 cm, скоба 48-90 mm
410-500 - Диаметър 80 cm, скоба 48-90 mm


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ