СОФТУЕР VMS

Навигационен клиентски софтуер с команден и управленски интерфейс за цялата система за видеонаблюдение за единичен сайт. TruVison Nav се доставя безплатно с всяка UTC IP платформа. Позволява отдалечено администриране на DVR-и NVR-и, както и комбиниране на камери от различни устройства на 1 монитор.

Поддържа:
VR10, TVR11, TVR12, TVR20, TVR40, TVR41, TVR42, TVR44, TVR60, TVN10, TVN20, TVN21, TVN21P, TVN22, TVN22P, TVN40, SymSafePro, SymDec16Plus на UTCFS, САЩ


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ