СОФТУЕР VMS

Навигационен клиентски софтуер с команден и управленски интерфейс за цялата система за видеонаблюдение за единичен сайт:
  • TruVison Nav се доставя безплатно с всяка UTC IP платформа.
  • Позволява отдалечено администриране на DVR-и NVR-и, както и комбиниране на камери от различни устройства на 1 монитор.
  • Поддържа TVR10, TVR11, TVR12, TVR20, TVR40, TVR41, TVR42, TVR42, TVR60, TVN10, TVN20, TVN21, TVN21P, TVN22, TVN22P, TVN40, SymSafePro, SymDec16Plus на UTCFS, САЩ


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ