РОУД БЛОКЕРИ

Създават непреодолимо препятствие с височина до 1000 mm.

Използват се за защита на портали на административни сгради, посолства, военни бази, аерогари, обекти от национално значение с висока степен на сигурност, атомни и термични електроцентрали, логистични центрове, банки и много други.

Монтират под нивото на пътната настилка, като корпусите им се полагат в железобетонни конструкции.

При спуснато положение носещата задна плоча е на нивото на настилката и по нея могат да преминават тежки транспортни средства.

Технически характеристики: 

  • Aнтитерористично изпълнение със степен на защита K12
  • Възможност за спиране на автомобил с маса 7,5 t и скорост 80 km/h съгласно PAS68:2008 (1699 kJ, 15 000 lbs & 50 mph, DOS SD-STD-02.01A)
  • Широчина на роуд блокера - 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 m.
  • Височина на стопера във вдигнато положение – 1,0 m.
  • Максимална товароносимост в спуснато положение – 100 kN на колоос
  • Ударно натоварване – 1800 kJ
  • Време за вдигане – 5,0 s
  • Време за спускане – 4,0 s
  • Маса – 3660 kg (за широчина 3,5 m)


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ