РЕЖЕЩА ТЕЛ

Режещата тел модел RAZOR BARB CONCERTINA се произвежда от висококачествена стоманена тел с диаметър 2,5 mm, с повишена здравина (якост на опън 1500 MPa, съпротивление на срязване 785 kg/mm2), която не може да бъде разрязана с обикновени ръчни инструменти.

Доставя се на:
  • Обикновени спирали
  • Кръстосани спирали - навивките са фиксирани една към друга със специални скоби (клипсове)

Върху телта през равни интервали са щамповани остриета от ламарина с дебелина 0,5 mm, с пробождащо и с разрязващо действие. Върху телта и режещите остриета е нанесено антикорозионно цинково покритие. Сeкциите тел се свързват една с друга с помощта на специални скоби (клипсове).

Начин на монтаж на спиралите режеща тел:
  • Върху огради от обикновена плетена тел, поддържани от стоманени или железобетонни колони
  • Върху тухлени и бетонни огради
  • От външната страна на огради от обикновена плетена тел - няколко наредени една върху друга спирали се закрепват към оградата
  • Няколко наредени една до друга спирали, разположени във вътрешното пространство между две огради от обикновена плетена тел
  • Свободно стояща пирамида от спирали режеща тел, закрепена със скоби за почвата, осигуряваща изключително висока степен на защита срещу проникване на нежелани лица


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ