ПРЕДАВАТЕЛ JCM Tech Free-T

Предавател-карта:
  • пасивна част: 125 KHz, радиус до 3 m
  • активна част: 868 MHz, радиус до 100 m
  • захранване 2 х 3 V батерии
  • бутон за активиране на активната част
  • звуков сигнал при натиснат бутон или разредена батерия
  • скоба за монтаж към таблото на автомобила
  • клипс за закачване към дрехите


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ