ИНДУКТИВЕН ДЕТЕКТОР PD130

Серията индуктивни детектори PD0 се използва за детекция на наличието на автомобил в близост до опасни за движение зони – бариери, роуд блокери, стопери (боларди). Свързани към броячна система C220, детекторите контролират броя на преминалите (влезли и излезли) автомобили.

Технически характеристики: 

  • 1 антена
  • 2 релейни изхода:
    • 1 реле за блокировка – блокира бариерата до изтегляне на автомобила от зоната на антената
    • 1 реле за освобождаване на детектора – спуска бариерата веднага след като автомобилът се изтегли от зоната на антената
  • Вграден филтър за елиминиране на смущенията
  • Регулируема чувствителност за максимално адаптиране към околния електомагнитен фон.
  • Цокъл за монтаж към DIN шина


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ