ГАЗОСИГНАЛИЗИРАЩА ЦЕНТРАЛА FGC1200

Технически параметри:

 • 8-200 входа
 • 4-128 изхода
 • Графичен дисплей 256х64 пиксела
 • 3 алармени нива за детектор
 • Конфигуриране от панела или чрез софтуер
 • Памет за 800 събития
 • Настойка на аларменото ниво на всеки детектор
 • Настройка на всеки вход като % LEL (Low Explosion Limit) за взривоопасни газове или ppm (Parts Per Milion) за токсични газове
 • Настройка на режима на алармените реле
 • SIA протокол
 • Напрежение 230 V AC


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ