ВЕНТИЛАТОРИ

Модели:  
01800.0-00 Вентилатор с филтър група:
 • капацитет 16 m3/h
 • мощност 13 W
 • дълбочина 45 mm
 • размери на отвора 97х97 mm
 • защита IP54
01801.0-00 Вентилатор с филтър група:
 • капацитет 42 m3/h
 • мощност 13 W
 • дълбочина 45 mm
 • размери на отвора 125х125 mm
 • защита IP54
01802.0-00 Вентилатор с филтър група:
 • капацитет 68 m3/h
 • мощност 13 W
 • дълбочина 45 mm
 • размери на отвора 176х176 mm
 • защита IP54
08600.0-00 Филтър FM086:
 • степен за задържане 94 %
 • топлинна устойчивост 100 градуса
 • 3 броя
 • размери 89х89 mm
 • почистване чрез пране
08601.0-00 Филтър FM086:
 • степен за задържане 94 %
 • топлинна устойчивост 100 градуса
 • 3 броя
 • размери 118х118 mm
 • почистване чрез пране
08602.0-00 Филтър FM086:
 • степен за задържане 94 %
 • топлинна устойчивост 100 градуса
 • 3 броя
 • размери 168х168 mm
 • почистване чрез пране


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ