БРОЯЧНА СИСТЕМА CT220

Броячът CT220 се използва за преброяване на броя на влезлите и излезли автомобили в зона с контролиран достъп. При достигане на зададен брой автомобили вътре в зоната може да блокира входна бариера, машина за издаване на билети, както и да превключи светофар

Технически характеристики: 

  • 4-цифров 7-сегментен дисплей за индикация и с 2 бутона за настройка.
  • Енергонезависима памет - в случай на отпадане на напрежението запазва и настройките и показанията до 1 час, с продължаване на броенето след възстановяване на напрежението
  • Реле за блокировка или управление на светофар при пълен паркинг

Етикети
брояч , nortech

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ