АКРИЛНИ С ТРАФИК РАМКА

420-049 - Диаметър 40 cm, универсална скоба
420-059 - Диаметър 50 cm, универсална скоба
420-101 - Размери 40 x 60 cm, универсална скоба
420-104 - Диаметър 60 cm, скоба 48-90 mm, ъгъл 180 градуса
420-107 - Диаметър 60 cm, скоба 48-90 mm
420-109 - Диаметър 60 cm, универсална скоба
420-207 - Размери 40 x 60 cm, скоба 48-90 mm
420-307 - Размери 60 x 80 cm, скоба 48-90 mm
420-509 - Диаметър 80 cm, универсална скоба
420-511 - Диаметър 80 cm, скоба 48-90 mm


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ