АКРИЛНИ С НОРМАЛНА РАМКА

420-030 - Диаметър 30 cm, скоба 48-90 mm
420-040 - Диаметър 40 cm, скоба 48-90 mm
420-050 - Диаметър 50 cm, скоба 48-90 mm
420-100 - Диаметър 60 cm, скоба 48-90 mm
420-200 - Размери 40 x 60 cm, скоба 48-90 mm
420-300 - Размери 60 x 80 cm, скоба 48-90 mm
420-400 - Размери 60 x 80 cm, скоба 48-90 mm
420-500 - Диаметър 80 cm, скоба 48-90 mm


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ